ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг з віддаленого оформлення та продажу

квитків  у пасажирських  автобусних перевезеннях

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Данна оферта, є офіційною пропозицією Приватного акціонерного товариства «Запоріжавтотранс» (скорочена назва — ПрАТ «Запоріжавтотранс»), далі за текстом – «Виконавець», укласти необмеженому колу осіб, далі за текстом – «Замовник»,  цей Договір публічної оферти про надання послуг з віддаленого оформлення та продажу квитків у пасажирських автобусних перевезеннях через Веб-сайт ПрАТ «Запоріжавтотранс» (надалі – «Договір»).

1.2. Даний Договір є публічним.

1.2.1. Умови цього Договору, відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України є однаковими для всіх осіб, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Особи, які користуються пільгами з оплати проїзду автобусами міжміського та/або приміського сполучення для отримання квитка на пільговий проїзд звертаються у квиткову касу автостанції із оригіналом документу, що підтверджує право на пільгу.

1.2.2. Здійснення  Замовником оплати послуг за цим Договором, відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України вважається повним та беззастережним прийняттям Замовником умов цього Договору (акцептом) та засвідчує  факт його укладання.

1.2.3. Прийняття Замовником умов цього Договору є підтвердженням того, що Замовник уважно ознайомився з його змістом, який є йому зрозумілим, питань, що залишилися б нез’ясованими і незрозумілими для нього, немає.

1.3. Приймаючи умови цього Договору Замовник підтверджує, що він досяг 18-річного віку,  є дієздатною особою та на законних підставах користується банківською платіжною карткою.

1.4. Визначення термінів, що використовуються в даному Договорі:

Автобус –  транспортний засіб,  який за своєю конструкцією та обладнанням призначений  для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більше ніж дев’ять з місцем водія включно.

Автостанція – споруда або комплекс будівель,  споруд, стоянок та під’їздів для прийняття,  відправлення, управління рухом автобусів та обслуговування пасажирів.

Автостанцій збір — плата за надання обов’язкових послуг автостанціями, що справляється з осіб, які придбавають квитки на проїзд автобусами приміських, міжміських та міжнародних маршрутів, і включається до вартості квитка;  

Автомобільний перевізник  автомобільний перевізник – фізична або  юридична особа, яка здійснює на комерційній  основі чи за власний кошт перевезення пасажирів транспортними засобами.

Квиток (зокрема і електронний квиток) — документ, який отримує Замовник на свою електронну адресу за результатом надання  Виконавцем послуг з віддаленого оформлення та продажу квитків у пасажирських автобусних перевезеннях, після оплати цих послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором, та який надає право пасажиру на одержання транспортних послуг у пасажирських автобусних перевезеннях після його обміну на проїзний документ — квиток (фіскальний чек) встановленої форми в касі автостанції з якої відправляється автобус.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Виконавець приймає на себе зобов’язання надати Замовнику послуги з віддаленого оформлення та продажу квитків у пасажирських автобусних перевезеннях                    у відповідності до умов, зазначених в цьому Договорі (надалі – «Послуги»), а Замовник зобов’язується сплати вартість цих Послуг за ціною, зазначеною на сайті_______________ (надалі – «Сайт»).

2.2. Номер квитка та дата оплати Замовником послуг, передбаченх п.2.1. цього Договору є також номером та датою укладання цього Договору та договору перевезення.

 

 

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. Загальна вартість Послуг, що надаються за цим Договором складається з вартості квитка (вартості проїзду автобусом за тарифом з урахуванням страхового платежу і податку на додану вартість, автостанційного збору, плати за послуги з попереднього продажу квитків                 (за наявності такої) (надалі — «Вартість квитка»), комісії банку за виконання операцій за розрахунками з використанням платіжної картки (надалі — «Комісія банку») та вартості послуг Виконавця по віддаленому оформленню та продажу квитків на пасажирський автомобільний транспорт (надалі – «Комісійний збір»), які надалі разом іменуються —    «Загальна вартість послуг».

3.2. Загальна вартість послуг, що надаються у відповідності до умов цього Договору  сплачується Замовником за ціною, зазначеною на Сайті, шляхом 100% передоплати в порядку безготівкового розрахунку, в т.ч. за допомогою електронних засобів платежу (банківської картки), у відповідності до правил платіжних систем.

3.3. Вартість квитка, комісія банку та комісійний збір Виконавця вважаються сплаченими за умови надання платіжною системою інформації про списання грошових коштів з рахунку Замовника на користь Виконавця.

3.4. Розмір комісійного збору за послугу із віддаленого оформлення та продажу квитків на пасажирський автомобільний транспорт встановлюється Виконавцем самостійно.

3.5. Комісія банку встановлюється відповідно до тарифів банку.

3.6. Вартість квитків на одержання транспортних послуг у пасажирських автобусних перевезеннях у різних автомобільних перевізників на однакові маршрути може відрізнятися.

3.7. Здійснення  Замовником оплати Загальної вартості послуг за цим Договором є підтвердженням його згоди із вартістю квитка, комісією банка та вартістю послуг Виконавця.

3.8. Баланс платіжної картки за допомогою якої Замовником здійснюється оплата Загальної вартості Послуг, що надаються за цим Договором, повинен бути позитивним.

 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Обов’язки Виконавця:

– надати послугу у відповідності до умов цього Договору;

– забезпечити можливість замовлення та оплати послуги в порядку, передбаченому цим Договором;

– відповідно до заданих Замовником пошукових параметрів, надати актуальну інформацію про автомобільних перевізників, Загальну вартість послуг за цим Договором, час відправлення та  прибуття автобусу згідно розкладу;

– направити Замовнику, який здійснив оплату послуг відповідно до умов цього Договору,  на зазначену ним електронну адресу оформлений квиток.

 

4.2. Права Виконавця:

– укладати договори перевезення між автомобільним перевізником та Замовником на умовах, що визначені автомобільним перевізником та викладені на Сайті;

– збирати та зберігати інформацію, пов’язану із віддаленим оформленням Замовником квитків у пасажирських автобусних перевезеннях;

– використовувати персональні дані Замовника (адресу електронної пошти, телефон, ім’я) для інформування про додаткові послуги, акційні пропозиції тощо.     

– змінювати зовнішній вигляд Сайту та його зміст, в т.ч. зміст інформації, що розміщена на ньому, зокрема умови цього Договору, за власним розсудом, а також зупиняти роботу Сайту з технічних причин без попереднього оповіщення Замовника.

 

4.3. Обов’язки Замовника:

уважно ознайомитися з умовами цього Договору;

– використовувати даний Сайт виключно з метою віддаленого оформлення квитків у пасажирських автобусних перевезеннях для себе особисто та/або для третіх осіб за умови наявності у Замовника відповідних повноважень на такі дії;

– під час оформлення квитків на Сайті надавати достовірну інформацію про себе та/або третіх осіб, в інтересах яких здійснюється замовлення Послуги;

– нести персональну відповідальність за надання недостовірної, в т.ч. неправильної, інформації на Сайті про себе та/або  третіх осіб, в інтересах яких здійснювалося замовлення Послуги;

– розрахуватися за Послугу на умовах 100% передплати в порядку, визначеним цим Договором;

– після отримання квитка на свою електронну адресу уважно перевірити правильність зазначеної в ньому інформації (П.І.Б. пасажира, дата та час відправлення, місце відправлення та прибуття автобусу);

– нести персональну відповідальність за невідповідність інформації, зазначеної у квитку         (дата та час відправлення, місце відправлення та прибуття автобусу) дійсним намірам Замовника;

– завчасно прибути на автостанцію з якої здійснюється відправлення автобусу;

– обміняти квиток, оформлений відповідно до умов цього Договору, на проїзний документ – квиток (фіскальний чек) встановленої форми в касі автостанції з якої відправляється автобус не пізніше ніж за п’ять хвилин до відправлення автобусу в рейс;   

– не використовувати Сайт та інформацію, отриману за його допомогою у комерційних цілях.  

 

4.4. Права Замовника:

– отримати Послугу відповідно до умов цього Договору;

– здійснити поїздку на підставі квитка, оформленого та придбаного відповідно до умов цього Договору;

– повернути належним чином оформлений квиток Виконавцю в порядку та на умовах, визначених цим Договором;

– звернутися до Виконавця, скориставшись на Сайті послугою “Зворотній зв’язок”.

 

 

5. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КВИТКІВ

5.1. Повернення квитка Замовником здійснюється виключно в порядку на умовах зазначених в даному розділі Договору. Виконавець не несе відповідальності за недотримання Замовником порядку повернення квитків, визначеного цим Договором.

5.2. Підставами для повернення Замовником квитка із виплатою йому сплаченої суми в повному обсязі, за цим Договором визнаються:

5.2.1. відміна рейсу або відправлення автобусу із запізненням (у разі відмови пасажира від поїздки в автобусі, який запізнився);

5.2.2. ненадання пасажиру місця, зазначеного у квитку (у разі відмови пасажира від іншого запропонованого місця в салоні автобусу);

5.2.3. надання для перевезення автобуса, клас якого нижчий, ніж зазначено у розкладі руху на автостанції (у разі відмови пасажира від поїздки в автобусі, клас якого нижче).

5.3. Квитки на автобуси приміського сполучення можуть бути повернуті Замовником  із виплатою йому сплаченої суми в повному обсязі виключно у випадках, зазначених у  п.п. 5.2.1.,

5.2.3. цього Договору. З інших підстав квитки на автобуси приміського сполучення поверненню не підлягають.

5.4. У випадку настання підстав, зазначених у п.п. 5.2.1.-5.2.3., 5.3 Договору для повернення квитка Замовник особисто звертається до каси автостанції до моменту відправлення автобусу.

5.5.  Підставою для виплати Замовнику сплаченої суми, за виключенням автостанційного збору, плати за послуги з попереднього продажу квитків, Комісії банку та  Комісійного збору Виконавця, у разі повернення квитка на автобус міжміського або міжнародного сполучення визнається:

5.5.1.  повернення квитка у строк понад 24 години до відправлення автобусу,  передбаченого розкладом руху.

5.6.  Підставою для виплати Замовнику сплаченої суми, за виключенням автостанційного збору, плати за послуги з попереднього продажу квитків, Комісії банку, Комісійного збору Виконавця та 10 % вартості проїзду, у разі повернення квитка на автобус міжміського або міжнародного сполучення визнається:

5.6.1.  повернення квитка у строк за 2 години або менш як за одну добу до відправлення автобусу,  передбаченого розкладом руху.

5.7.  Підставою для виплати Замовнику сплаченої суми, за виключенням автостанційного збору, плати за послуги з попереднього продажу квитків, Комісії банку, Комісійного збору Виконавця та 20 % вартості проїзду, у разі повернення квитка на автобус міжміського або міжнародного сполучення визнається:

5.7.1.  повернення квитка у строк пізніше ніж за 2 години,  але не пізніше ніж за 10 хвилин до відправлення автобусу,  передбаченого розкладом руху.

5.8. Підставою для виплати Замовнику сплаченої суми, за виключенням автостанційного збору, плати за послуги з попереднього продажу квитків, Комісії банку, Комісійного збору Виконавця та 30 % вартості проїзду, визнається:

5.8.1.  повернення квитка, у порядку визначеному п. 5.10.2 Договору,  у строк пізніше ніж за 10 хвилин до відправлення автобуса, а також протягом трьох годин з моменту відправлення автобусу,  передбаченого розкладом руху.

5.9. У випадку повернення квитка з підстав та в порядку зазначених в цьому розділі Договору, повернення коштів, сплачених Замовником здійснюється у розмірах, визначених умовами Договору, шляхом їх перерахування на банківську картку з якої було проведено платіж протягом  строку, визначеного відповідно до правил банківського обслуговування. При поверненні квитка, оформленого та сплаченого Замовником відповідно до умов цього Договору, повернення готівкою грошових коштів не допускається.

5.10. Оформлення повернення квитка відбувається одним із наступних способів:

5.10.1. шляхом направлення Замовником через форму зворотнього зв’язку заяви про повернення квитка на електронну адресу Виконавця ____________.

ВАЖЛИВО: якщо заява про повернення квитка надійшла на електрону адресу Виконавця в проміжок часу з  20:00 год. до 23:59 год. поточної доби або з 00:00 год. до 08:00 год. наступної доби, вважається, що Замовник звернувся до Виконавця за оформленням повернення квитка о 08 год. 00 хв. наступної доби і саме з цього часу починають рахуватися строки зазначені в п.п. 5.5.1., 5.6.1., 5.7.1. цього Договору;

5.10.2. в обов’язковому порядку, але не виключно, у випадках, передбачених п.п. 5.2.1.-5.2.3., 5.3., 5.8.1. Договору, – шляхом особистого звернення Замовника до каси автостанції, з якої здійснюється відправлення автобусу.

 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Спори і/або розбіжності за цим Договором вирішуватимуться Сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди, відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Всі претензії Сторін повинні бути оформлені письмово, підписані уповноваженими особами.

6.3. Досудовий порядок врегулювання спору обов’язковий.   

6.4. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

6.5. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини.

6.6. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником або третіми особами:

6.6.1. за будь-які збитки або втрати, що відбуваються через:

а) проблеми при передачі даних або з’єднання через мережу Інтернет, які сталися не з вини Виконавця;
в) технічні проблеми, які виникли в електронному або механічному обладнанні, що не належить Виконавцю.

6.6.2 за не отриманий прибуток та упущену вигоду, а також за будь-які непрямі збитки, понесені Замовником в період використання або невикористання послуг Виконавця.

6.6.3. за неотримання Замовником проїзного документу – квитка (фіскального чеку) встановленої форми в касі автостанції з якої відправляється автобус до моменту відправлення автобусу в рейс.

6.7. Виконавець не відповідає за зміст, достовірність та точність інформації (в тому числі особистих даних), яка зазначається Замовником під час віддаленого оформлення та придбання квитків у пасажирських автобусних перевезеннях.

6.8. У разі виникнення спірних питань, їх розгляд проводиться Виконавцем з використанням особистих даних Замовника, які були зазначені ним на Сайті під час отримання Послуги за цим Договором. У випадку, якщо такі особисті дані не надають можливості ідентифікувати особу Замовника, останньому може бути відмовлено Виконавцем у розгляді спірного питання.

6.9. Виконавець не несе відповідальність за порушення прав третіх осіб, що виникли в результаті дій Замовника, скоєних під час використання Послуг, що надаються Виконавцем.

6.10. Виконавець не несе відповідальності за будь-які дії автомобільного перевізника, внаслідок яких Замовнику було завдано шкоду.

6.11. Замовник несе повну відповідальність за використання Сайту з порушенням умов цього Договору та для цілей, наслідком яких є порушення законних прав Виконавця або третіх осіб. У випадку виявлення факту здійснення Замовником при використанні Сайту будь-яких дій, які можуть становити загрозу правам та інтересам як Виконавця так і третіх осіб, та які відповідно до чинного законодавства можуть вважатися незаконними,  Виконавець має право повідомляти правоохоронні органи про такі факти.

6.12. З усіх питань, які залишилися неврегульованими умовами даного Договору, сторони керуються чинним законодавством України.

 

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Даний Договір набуває чинності з моменту, зазначеному в п. 1.2.2. Договору і діє до повного виконання зобов’язань Сторонами.

7.2. Всі, без виключення, матеріали та інформація, викладені на Сайті є власністю                      Виконавця та захищені авторськими правами та правами інтелектуальної власності.

7.3. Замовник або треті особи не мають права копіювати (повінстю або частково), відтворювати, поширювати матеріали чи будь-який інший компонент (повністю або частково) жодними засобами і в жодній формі без попереднього узгодження із                                               Виконавцем.

7.4. Листування із Замовником здійснюється способом, яким до Виконавця надійшло звернення Замовника або письмово, шляхом направлення листів засобами поштового зв’язку.

7.5. Укладаючи даний Договір Замовник надає згоду на збір та обробку своїх персональних даних, які він повідомив під час віддаленого оформлення квитка, зокрема, прізвища, ім’я, по-батькові, електронної адреси, номеру засобу телефонного зв`язку,  відомостей про дату, час поїздки, обраного маршруту, даних про здійснені платежі, за виключенням інформації, що становить банківську таємницю (даних банківських карток та рахунків).

7.6. Введена Замовником на Сайті інформація, що стосується банківських карток Виконавцем не збирається, не зберігається та не оброблюється.

7.7. Замовник надає згоду Виконавцю використовувати персональні дані Замовника (адресу електронної пошти, телефон, ім’я) для інформування про додаткові послуги, акційні пропозиції тощо.     

Банківські реквізити та юридична адреса Виконавця:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖАВТОТРАНС»

69063, м. Запоріжжя, вул. Покровська, 30, код ЄДРПОУ 03116795,

п/р 26007500293761в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614,

ІПН 031167908265, платник податку на прибуток на загальних засадах, платник ПДВ.